تبلیغات
دستنوشته های یه آدم فضایی - Life is 100%

دستنوشته های یه آدم فضایی

کاش هیچ وقت این مسیرو نمیومدم...

اعصابمو داغون کرد این میهن بلاگ! اه ...

این باید ادامه ی متن قبل بود... پس اول متن پایینیو بخونین لطفا


حقیقتی کوچک برای آنانی که می خواهند زندگی خود را 100% بسازند!!!

 اگر          

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

برابر باشد با

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 (تلاش سخت) Hard work

 H+A+R+D+W+O+ R+K

 8+1+18+4+23+ 15+18+11= 98%

 (دانش) Knowledge

 K+N+O+W+L+E+ D+G+E

 11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5=96%

 (عشق) Love

 L+O+V+E

 12+15+22+5=54%

خیلی از ما فکر میکردیم اینها مهمترین باشند مگه نه؟!!!

پس چه چیز 100% را میسازد؟؟؟

 (پول) Money

 M+O+N+E+Y

13+15+14+5+25= 72%

 (رهبری) Leadership

 L+E+A+D+E+R+ S+H+I+P

 12+5+1+4+5+18+ 19+9+16=89%

پس برای رسیدن به اوج چه کنیم؟

 (نگرش) Attitude

 1+20+20+9+20+ 21+4+5=100%

اگر نگرشمان را به زندگی، عوض کنیم زندگی 100% خواهد شد.

نگرش همه چیز را عوض میکند، نگرشت را عوض کن همه چیز عوض میشود...

پس رفیقم ک از حرف مردم می ترسی!

بیا با من و نگرشتو عوض کن تا بتونیم ی کم باز تر فک کنیم!

توی خیابون رفیق لحظه هامه هدفـــــون!

منم دنیا زیر پامه بعد گام سوم!


نوشته شده در 26 مهر 90 ساعت ساعت 20 و 54 دقیقه و 35 ثانیه توسط Mr.Alien . نظرات |


[تو آرشیو]
Template By : Pichak